Novinky

Zpráva z III. Brněnského dne klinické farmacie

Zpráva z III. Brněnského dne klinické farmacie

Ve čtvrtek 16. února 2017 proběhl v Masarykově onkologickém ústavu III. Brněnský den klinické farmacie. Konference měla tradičně spíše pracovně-metodologický charakter. Během dopoledne byla probrána již opakovaně problematika související s výkony klinického farmaceuta. Proběhlá diskuse pomůže výboru ČOSKF jednak formulovat metodiku k vykazování výkonu a jednak zvolit správnou strategii při vyjednávání s ministerstvem zdravotnictví a plátci zdravotní péče. Důležité závěry konference - v tuto chvíli jde hlavně o to:

  1. abychom měli definovaná pracoviště s jasnou náplní práce
  2. abychom věděli, jaké jsou naše činnosti a jak souvisí s legislativně ukotvenými výkony
  3. abychom měli stanovený nutný rozsah naší dokumentace a jejího začlenění do zdravotnické dokumentace pacienta v rámci nemocničních informačních systémů
  4. abychom se začali zajímat o spolupráci s odděleními zdravotních pojišťoven ve zdravotnických zařízeních
  5. abychom všichni (jak kliničtí farmaceuti se specializovanou způsobilostí, tak farmaceuti zařazení do oboru klinická farmacie a pracující na odděleních a pracovištích klinické farmacie) dokumentovali provedené výkony a v tuto chvíli bez ohledu na to, v jaké fázi jsou jednání s pojišťovnami atd.

Odpolední blok byl zaměřen na problematiku sond jednak z pohledu chirurga a jednak z pohledu onkologa. MUDr. Sirotek ve své přednášce pozitivně hodnotil vznik Pracovní skupiny pro podání léčiv sondou.

Těšíme se na další brněnské setkání plánované na únor 2018.

Za organizační výbor
PharmDr. Jana Gregorová,
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA