Novinky

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Zpráva z atestace v oboru Klinická farmacie

Atestace z oboru Klinická farmacie

Ve dnech 30. listopadu a 4. prosince 2018 proběhly na IPVZ (ul. Ruská) atestace z Klinické
farmacie. Předsedou atestační komise byla PharmDr. Martina Maříková (FN Hradec Králové),
členové PharmDr. Jana Gregorová (NNB Praha), PharmDr. Milada Halačová, Ph.D. (NNH
Praha), PharmDr. Alena Linhartová (TN Praha) a PharmDr. Irena Murínová (ÚVN Praha).

Atestační zkoušku úspěšně složilo celkem 6 farmaceutů:

30. 11. 2018

  • Mgr. Markéta Dlouhá (FN Motol)
  • PharmDr. Vojtěška Farsová, Ph.D. (N Třebíč)
  • PharmDr. Jana Křížková (NNH Praha, ON Kolín)
  • Mgr. Eliška Dvořáčková (IKEM Praha)

4. 12. 2018

  • PharmDr. Hana Nováková (MN Ostrava)
  • PharmDr. Mgr. Zdeněk Novák, Ph.D. (N Hořovice)

 

 

Novým klinickým farmaceutům srdečně gratulujeme a přejeme jim hodně zdaru!