Novinky

Zpráva z 5. kongresu ČOSKF

Zpráva z 5. kongresu ČOSKF

Ve dnech 17. a 18. září 2015 se konal již pátý kongres ČOSKF. Půlkulaté výročí se stalo příležitostí ke spojení našeho kongresu a 65. Farmakologických dnů České společnosti pro experimentální a klinickou farmakologii a toxikologii (ČSEKFT) a současně příležitostí k oslavě 85. narozenin profesora Jaroslava Květiny, farmakologa a zakladatele klinické farmacie v jedné osobě. Prostory pro tuto akci poskytl Farmakologický ústav 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze na Albertově. Společenský večer se pak odehrával v prostorách Hotelu Boscolo na Senovážném náměstí v Praze.

Čtvrteční odpolední program byl koncipován jako společný oběma probíhajícím akcím. Odbornou část tvořila vyzvaná přednáška profesora D. Tibboela z Rotterdamu s názvem New directions in pediatric pharmacology – Mastering development. Po této přednášce společný program pokračoval sdělením profesora J. Květiny na téma relativity ekvivalencí generických lékových přípravků a dále blokem tří přednášek ČSEKFT (Anzenbacher P. a kol., Pappová L. a kol. a Pokorná P. a kol.) a čtyř přednášek ČOSKF (Gregorová J., Maříková M., Netíková I., Khýnová L. a kol.), jež měly představit vlastní odbornou činnost. Společná část programu poskytla rovněž prostor pro oslavu narozenin profesora Květiny, blahopřání a předání darů.

Zbývající část programu již probíhala každá samostatně. Ústředním tématem letošního kongresu ČOSKF byla Farmakoterapie ovlivňující nervový systém. Po slavnostním zahájení patřila první přednáška s názvem Trendy v léčbě neurologických onemocnění MUDr. P. Mečířovi. Po tomto úvodu následovaly dva odborné bloky s přednáškami na následující témata: Antikonvulziva – monitoring plazmatických hladin ve specifických situacích (Ďuricová J. a kol.), Antikonvulziva – dopad klinicky významné lékové interakce – kazuistika (Šlesingerová M.), Neurotoxicita jako nežádoucí účinek ifosfamidu, možnosti léčby a prevence (Netíková I.), Koanalgetika z pohledu klinického farmaceuta (Rychlíčková J.), Farmakoterapie v neurochirurgii (Fadrus P.), Lokální anestetika z pohledu anesteziologa (Zlámal M.) a Rizika epidurálního a intratekálního podání léčiv – kazuistika (Gregorová J.).

Páteční program byl jako tradičně zahájen pracovní snídaní. Rozebrána byla problematika metodiky vyplňování výkazu činnosti klinického farmaceuta, aktuality k výkonu klinického farmaceuta a specializační vzdělávání v klinické farmacii. Krátká přednáška k novinkám v léčbě roztroušené sklerózy patřila zástupci společnosti Biogen (Czech Republic) s.r.o. MUDr. M. Peterkovi. Páteční program zastřešoval odborný blok přednášek na následující témata: Léčba neuropatické bolesti (Hakl M.), Antipsychotika a dopaminergní deficit: Extrapyramidové syndromy a hyperprolaktinémie (Hroudová J.), Klinicko-farmaceutické aspekty léčby pacienta s myastenia gravis (Vinšová J.) a Tardivní dyskineze v otázkách a odpovědích (Tašková I.).

Stále narůstající počet účastníků ukazuje jednak na rostoucí počet aktivních klinických farmaceutů, ale i na vzrůstající zájem o obor a povědomí o něm.

Organizační výbor tímto děkuje všem hostům, přednášejícím, sponzorům a partnerům kongresu. Prezentace budou umístěné na webu ČOSKF v záložce Odborné akce/Prezentace z odborných akcí.

Těšíme se na shledanou příští rok v Praze na začátku října na 6. kongresu ČOSKF.

Za organizační výbor

Mgr. Jana Gregorová
prezidentka kongresu                                    

PharmDr. Irena Netíková, Ph.D.
vědecká sekretářka kongresu