Novinky

Zpráva z workshopu 28.2.2018: Léčba HIV- antiretrovirotika II

Zpráva z workshopu 28.2.2018: Léčba HIV- antiretrovirotika II

Ve středu 28. 2. 2018 se v odpoledních hodinách ve Vzdělávacím centru ÚVN Praha konal
další workshop ČOSKF ČLS JEP zaměřený na léčbu HIV a antiretrovirotika.


Workshop navazoval na úvodní kurzy konané v listopadu 2016 a říjnu 2017. Tentokráte byla
hlavním tématem problematika nežádoucích účinků antiretrovirotik a jejich
management v klinické praxi.

 


Byly podrobně představeny vybrané nežádoucí účinky nukleosidových inhibitorů reverzní
transkriptázy – abakaviru a tenofoviru (Mgr. Irena Murínová, ÚVN Praha) a metabolické
nežádoucí účinky inhibitorů proteázy (PharmDr. Jana Gregorová, NNB Praha); jejich
mechanizmy a monitoring, vše tematicky doplněné o interaktivní kazuistiky (MUDr. Milan
Zlámal, ÚVN Praha a MUDr. Dagmar Veselá, NNB Praha).

 


Pro účastníky workshopu byly opět připravené podklady k přednáškám.


V dnešní době ve vyspělých zemích v HIV+ populaci klesá výskyt AIDS a smrtelných
oportunních infekcí. Zato u této komunity, oproti HIV- populaci, narůstá výskyt neinfekčních
komplikací (KVO, onemocnění jater, ledvin, trombotických stavů, nádorů, apod.). Vedlejší
nežádoucí účinky antiretrovirotik mohou některé z těchto HIV komplikací potencovat. S HIV
pozitivním pacientem se tak klinický farmaceut může setkat napříč všemi možnými
odděleními zdravotnických zařízení. Proto se ČOSKF ČLS JEP bude této problematice
věnovat i nadále v rámci kontinuálního vzdělávání klinických farmaceutů.


Za organizační výbor


Mgr. Irena Murínová