Novinky

Zpráva z workshopu Antibiotika v praxi klinického farmaceuta I

Zpráva z workshopu Antibiotika v praxi klinického farmaceuta I

V pátek 8. 6. 2018 se ve Školícím centru BBraun Dialog v Praze konal další workshop ČOSKF ČLS JEP
tentokrát zaměřený na farmakoterapii antibiotik.

Workshop byl zaměřen na pojmenování role klinického farmaceuta v oblasti antibiotické
farmakoterapie, a na zdůraznění spolupráce s dalšími členy týmu – s infektologem, mikrobiologem a
ošetřujícím lékařem při poskytování péče pacientům. Této problematice byl věnován úvod semináře.

 

 

Doménou klinického farmaceuta v péči o pacienta a ve spolupráci s dalšími odborníky týmu je

1. správné dávkování – dávkovací režimy s ohledem na rozmanitost patofyziologických podmínek a
intervencí, kterým je pacient podrobován (dysfunkce eliminačních orgánů, obezita, malnutrice, CRRT,
IHD atd.)

2. prevence a diagnostika nežádoucích účinků

3. identifikace a řešení lékových interakcí

4. indikace ke stanovení plazmatických koncentrací a jejich interpretace.

 

Odborný obsah workshopu byl věnován průnikům antibiotik a jejich nežádoucím účinkům na CNS.
Nedílnou součástí bylo řešení kazuistik, které měli účastníci k dispozici v připravených materiálech.
Velkým přínosem byla komunikace nad jednotlivými případy s infektologem, mikrobiologem,
urologem, nefrologem.

 

 

Vzhledem k široké problematice antibiotické farmakoterapie a pozitivním ohlasům již nyní pro Vás
připravujeme další workshop. Na společnou diskuzi se těší

Organizační výbor
PharmDr. Jana Gregorová
PharmDr. Jan Dvořák