Novinky

Zpráva o setkání výborů ČOSKF a Sekce klinické farmacie ČFS

Zpráva o setkání výborů ČOSKF a Sekce klinické farmacie ČFS

13. 1. 2017 proběhlo v Hradci Králové společné setkání výborů ČOSKF a Sekce klinické farmacie ČFS ČLS JEP.

Jednotlivé body jednání jsou v zápise v registrované části webových stránek.