Novinky

Zpráva o proběhlé schůzce skupiny zabývající se problematikou farmakoterapie na urgentním příjmu

Zpráva o proběhlé schůzce skupiny zabývající se problematikou farmakoterapie na urgentním příjmu

V pátek 9. února 2018 proběhla schůzka skupiny zabývající se problematikou farmakoterapie na urgentním příjmu.  Byla shrnuta a zhodnocena činnost za rok 2017 a nastíněny možnosti další práce - v oblasti publikační činnosti, prezentace výstupů na odborných akcích a ve výzkumu.

PharmDr. Jana Gregorová