Novinky

Zpráva z workshopu 19.1.2018: Ledviny a léčiva, eliminační metody V, Peritoneální dialýza

Zpráva z workshopu 19.1.2018: Ledviny a léčiva, eliminační metody V, Peritoneální dialýza

Dne 19. ledna 2018 proběhl první letošní workshop ČOSKF ČLS JEP - Ledviny a léčiva, eliminační metody V, Peritoneální dialýza ve školícím centru BBraun Dialog, Praha. 

Seminář proběhl jako již tradičně v přátelském duchu, který dává prostor pro diskuzi a výměnu zkušeností mezi námi a zkušenými nefrology, jakými jsou MUDr. Vladimíra Bednářová, CSc. (VFN Praha) a MUDr. Ladislava Lyerová, CSc. (BBraun, IKEM Praha), ale také mezi námi samotnými. 

Pohled na problematiku dávkování léčiv u pacientů na peritoneální dialýze za klinické farmaceuty přednesli - PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. (VFN Praha), PharmDr. Vojtěška Farsová, Ph.D. (Nemocnice Třebíč), Mgr. Eliška Dvořáčková (IKEM Praha) a PharmDr. Jana Gregorová (NNB Praha). Na závěr workshopu byly nachystané praktické ukázky, setkání a pohovor s pacientem. 

Rostoucí počet pacientů s renální insuficiencí, kteří prodělávají nějakou formu „dialýzy“, je důvodem, proč je znalost dávkování léčiv v těchto případech důležitá pro všechny klinické farmaceuty, nejen pro ty, kteří pracují na nefrologických klinikách. 

Za organizační výbor
PharmDr. Jana Gregorová