Novinky

Vytvoření Pracovní skupiny pro problematiku oddělení klinické farmacie

Vytvoření Pracovní skupiny pro problematiku oddělení klinické farmacie

7. dubna 2011 schválil výbor na svém zasedání vznik Pracovní skupiny pro problematiku oddělení klinické farmacie.

Tato pracovní skupina je otevřena specialistům nebo školencům v oboru klinické farmacie, kteří aktivně pracují na těchto odděleních.

Důvodem pro založení této pracovní skupiny je nutnost sjednotit práci klinických farmaceutů na oddělení a rozvíjet jednotně standardy a metodiku práce klinického farmaceuta.