Novinky

Výsledky voleb do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP - výboru a revizní komise

Výsledky voleb do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP - výboru a revizní komise

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
dne 3. října proběhlo v rámci 4. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie (ČOSKF) shromáždění členů a volby do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP - výboru a revizní komise.

Na základě voleb členové výboru ČOSKF pro další 4 - leté období jsou:
Mgr. Jana Gregorová – předsedkyně
RNDr. Jiří Netočný – místopředseda
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D. – vědecký sekretář
Mgr. Irena Murínová – pokladník
Mgr. Kateřina Langmaierová – člen výboru
PharmDr. Alena Linhartová – člen výboru
Mgr. Martina Maříková – člen výboru

Na základě voleb členové revizní komise ČOSKF pro další 4 - leté období jsou:
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA – předsedkyně
PharmDr. Lucie Khýnová – člen revizní komise
PharmDr. Jitka Rychlíčková – člen revizní komise

Práci ve výboru společnosti ukončili kolegové Mgr. Jitka Bačová, PharmDr. Petr Mrázek a PharmDr. Miroslav Turjap, kterým je třeba velmi poděkovat za jejich práci ve výboru v uplynulém období.

V rámci kongresu byla představena „Koncepce klinickofarmaceutické péče v ČR“, kterou výbor společnosti předkládá jako další zásadní dokument, který má přispět k rozšíření této péče v systému českého zdravotnictví.

V Praze 10. 10. 2014

S pozdravem
Jana Gregorová