Novinky

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2017

Výroční zpráva ČOSKF za rok 2017

Výbor České odborné společnosti klinické farmacie zveřejňuje zprávu s přehledem aktivit společnosti za rok 2017. 

Zprávu České odborné společnosti klinické farmacie naleznete zde.