Novinky

Volby do výboru a revizní komise ČOSKF

Volby do výboru a revizní komise ČOSKF

Dne 3. října 2014 proběhne v rámci 4. kongresu ČOSKF shromáždění členů a volby do výboru a revizní komise ČOSKF ČLS JEP. Účast na tomto shromáždění není podmíněná účastí na odborné části kongresu a nepodléhá žádnému kongresovému poplatku.

Místo shromáždění: Přednáškový sál Ústřední vojenské nemocnice -Vojenské fakultní nemocnice Praha

Čas: 18:30-19:30