Novinky

Ve dnech 15. – 18. října proběhl v Brně XXI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Ve dnech 15. – 18. října proběhl v Brně XXI. kongres České internistické společnosti ČLS JEP

Díky spolupráci České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP a České internistické společnosti ČLS JEP byl v programu tohoto kongresu vyčleněn jeden blok pouze klinické farmacii. Ústředním tématem tohoto bloku byly statiny. Problematika byla nahlédnuta ze čtyř různých úhlů – vývoj spotřeb v letech 2011-2013 (Mgr. K. Langmaierová), terapie statiny u geriatrického pacienta (PharmDr. A. Linhartová), perioperační problematika statinů (PharmDr. J. Rychlíčková) a statiny u HIV pozitivního pacienta (Mgr. J. Gregorová).