Novinky

Stanovisko výboru ČOSKF k odstoupení Mgr.Jany Gregorové z funkce předsedkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP

Stanovisko výboru ČOSKF k odstoupení Mgr.Jany Gregorové z funkce předsedkyně Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

dovolte, abychom vás informovali o rozhodnutí Mgr.Jany Gregorové odstoupit z funkce předsedkyně Sekce klinické farmacie ČFS.

Po dvou a půl letech, kdy zastávala funkci předsedkyně Sekce klinické farmacie i funkci předsedkyně samostatné České odborné společnosti klinické farmacie ČLS, se rozhodla rezignovat na funkci předsedkyně Sekce klinické farmacie ČFS a věnovat svou energii a práci rozvoji samostatné ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE.

Výbor ČOSKF vzal na vědomí toto její rozhodnutí a na svém zasedání 12.7.2013 toto rozhodnutí jednoznačně podpořil.

Vnímáme tento krok jako přirozené uzavření přechodné etapy vývoje, které potvrdilo potřebu, aby samostatný obor byl reprezentován samostatným, nezávislým subjektem, tj. samostatnou odbornou společností. Výsledky, kterých bylo za cca dvouleté období dosaženo, to potvrzují.

ČOSKF je tak jedinou, nezávislou odbornou společností, která prosazuje koncepci oboru klinická farmacie, bez nutnosti podřizovat ji celé řadě jiných zcela přirozených zájmů a priorit dalších farmaceutických oborů.

Praktické výsledky dokazují, že ČOSKF není nahodilé, od reality odtržené uskupení, ale je společností usilující o vyvážení a provázání svého programu s jeho praktickou realizací. V kontextu dlouholetého vývoje oboru vnímáme tuto skutečnost jako přirozenou, systémovou změnu, ke které obor dospěl bez ohledu na konkrétní jména, aniž bychom zpochybnovali jakékoliv úsilí, které kdy bylo ve prospěch oboru klinická farmacie kdykoliv v minulosti vynaloženo.

Přejeme si, aby ČOSKF plnila své poslání, a těšíme se na setkávání a spolupráci s vámi se všemi, kteří se chcete podílet na dalším rozvoji oboru klinická farmacie.

Výbor ČOSKF ČLS JEP 31.července 2013