Novinky

Spolupráce ČOSKF se SAK ČR

Spolupráce ČOSKF se SAK ČR

Spolupráce ČOSKF se SAK ČR

Ve čtvrtek 13. 12. 2018 proběhl v prostorách 3. LF UK Praha další z řady jednodenních
seminářů Spojené akreditační komise, o.p.s. - moduly v rámci vzdělávací akce "Řízení kvality
a bezpečí v kontextu trestní odpovědnosti právnických". Tématem modulu IV bylo
"Nakládání s léky a léčivými přípravky".

K spoluvytvoření jeho obsahu organizátoři přizvali Českou odbornou společnost
klinické farmacie ČLS JEP. Více viz program akce níže.
Z řad ČOSKF lektorkami kurzu byly PharmDr. Jana Gregorová (NNB Praha), PharmDr. Irena
Murínová (ÚVN Praha), Mgr. Michaela Navrátilová (ÚVN Praha), PharmDr. Kateřina
Langmaierová (ON Teplice), PharmDr. Martina Maříková (FN Hradec Králové).

Program:
09.00 - 09.30
Registrace účastníků

09.30 – 10.30
Nakládání s léky a léčivými přípravky v kontextu řízení rizik a právní bezpečnosti
MUDr. David Marx, Ph.D., ředitel SAK

10.30 – 11.15
Místo klinického farmaceuta v nastavování systémů v oblasti uchovávání, nakládání a
podávání léčiv.
Systém: uchovávání a nakládání s koncentrovanými roztoky kalia, 8 let zkušeností.
Nežádoucí událost – chybné podání morfinu, co potom (analýza, proč k tomu došlo, řešení
situace a nastavení opatření).
PharmDr. Jana Gregorová, Oddělení klinické farmacie, Nemocnice Na Bulovce, Praha

11.15 – 12.00
Prevence pádů v nemocnici (představení systému, výstupy, 6 let zkušeností, výhled do
budoucna
PharmDr. Irena Murínová, PharmDr. Alena Karásková, Mgr. Michaela Navrátilová,
Oddělení klinické farmacie ÚVN Praha

12.00 – 12.30 Přestávka na občerstvení

12.30 – 13.00
Vyhodnocení nežádoucích událostí ve zdravotnickém zařízení
PharmDr. Kateřina Langmaierová, klinický farmaceut v oblasti ambulantní i akutní lůžkové
péči, Medipac s.r.o., Ústav aplikované farmacie, Farmaceutická fakulta VFU Brno

13.00 – 13.40
Od medikačních auditů ke klinické farmacii. Role klinického farmaceuta v procesu jištění
bezpečnosti farmakoterapie
PharmDr. Marina Maříková, Oddělení klinické farmacie Fakultní nemocnice Hradec Králové

13.40 – 14.00
Workshop

 

http://www.sakcr.cz/cz-main/poradane-akce/modul-iv-nakladani-s-leky-a-lecivymi-pripravky-
13122018-.779/