Novinky

Shromáždění členů a volby do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP 2018

Shromáždění členů a volby do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP 2018

 Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dne 12. října 2018 od 19:30 do 20:00 proběhne v rámci 8. kongresu České odborné společnosti klinické farmacie (ČOSKF) shromáždění členů a volby do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP. Účast na tomto shromáždění není podmíněná účastí na odborné části kongresu a nepodléhá žádnému kongresovému poplatku.

 

Místo shromáždění: přednáškový sál Ústřední vojenské nemocnice - Vojenské fakultní nemocnice Praha

Datum konání: 12. října 2018 od 19:30 do 20:00

 

Kandidáti do výboru České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP 2018

Kandidáti do revizní komise České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP 2018

 

PharmDr. Jana Gregorová
Předsedkyně ČOSKF ČLS JEP