Novinky

Březnové setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Březnové setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Ve čtvrtek 22. března t.r. se v Lékařském domě opět sešla PS pro ředění a podávání léčiv.
Členové si navzájem předali další nové informace k tématu ověřování nosných roztoků u
léčiv, která dle SPC mohou být ředěna jen do jednoho nosného roztoku. PS již u jednotlivých
studovaných léčiv došla k závěrům svého bádání. Dalším krokem nyní bude oslovování
výrobců léčiv s cílem získat i jejich stanoviska k tomuto tématu.

 

 

Nově byla na webu ČOSKF zaktualizovaná sekce této PS, kde nyní můžete nacházet
jednotlivé informace o činnosti této PS již v přehlednější podobě.

Viz: http://www.coskf.cz/spolecnost/pracovni-skupiny/pracovni- skupina-pro- redeni-a-
podavani-leciv/

 

 

Příští setkání PS bude 26. dubna 2018.

Za PS

Irena Murínová
koordinátorka skupiny