Novinky

Setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

Setkání Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv

 

 

 

 

Dne 25.1. t.r. se v Lékařském domě v Praze sešla Pracovní skupina pro ředění a podávání léčiv ČOSKF ČLS JEP.

Hlavním bodem setkání byla prezentace členů PS k tématu „ředění léčiv, která dle SPC mohou být ředěna jen do jednoho nosného roztoku“. Např. noradrenalin je dle SPC možno ředit jen do 5% glukózy, nebo 5% glukózy s fyziologickým roztokem. Zahraniční zdroje však předkládají i možnost ředit do fyziologického roztoku. Prosté přenesení informací ze zahraničí však má svá úskalí (jiné pomocné látky léčiv, jiné koncentrace, jiné pH, jiný obalový materiál atd.).

Aktuálně členové PS takto zpracovávají 15 léčiv (např. noradrenalin, amiodaron, guaifenesin, fenytoin, furosemid).

Příští setkání PS bude 22. března 2018.

 Za PS řp lč

Irena Murínová

koordinátorka skupiny