Novinky

Rozhodovací schémata pro výběr nejvhodnějšího léčiva/přípravku pro podání sondou

Rozhodovací schémata pro výběr nejvhodnějšího léčiva/přípravku pro podání sondou

 

Pracovní skupina pro podání léčiv sondou vytváří doporučení pro správné podání konkrétních léčiv/přípravků sondami, určenými primárně pro podávání enterální výživy.

Kromě těchto doporučení budou postupně připravována též rozhodovací schémata pro výběr nejvhodnějšího léčiva v rámci lékové skupiny či přípravku v rámci generických alternativ apod.

První dokončené schéma je k dispozici pro inhibitory protonové pumpy.