Novinky

Publikace v oboru Klinická farmacie

Publikace v oboru Klinická farmacie

Záložka Publikace v oboru Klinická farmacie (https://www.coskf.cz/spolecnost/publikace-v-oboru-klinicka-farmacie) byla ke konci roku 2021 aktualizována a doplněna o chybějící publikace našich kolegů a kolegyň.