Novinky

Proběhlo setkání výborů

Proběhlo setkání výborů

Dne 8.12.2012 se v Lékařském domě v Praze uskutečnilo setkání výboru Sekce klinické farmacie ČFS a výboru ČOSKF ČLS JEP, kde proběhla diskuze nad vývojem klinické farmacie a roli sekce a společnosti v dalším rozvoji oboru.

Hlavním závěrem jednání byla domluva výborů nad projednáváním legislativních otázek týkajících se oboru. Oba výbory se usnesly, že se budou pravidelně jedenkrát ročně scházet, při potřebě i častěji.

Prezentaci, kterou za ČOSKF přednesla přednesla Mgr. Jana Gregorová k cílům, činnosti a vizím společnosti, naleznete ke stažení zde.