Novinky

Proběhlo 1.setkání Pracovní skupiny ČOSKF

Proběhlo 1.setkání Pracovní skupiny ČOSKF

Dne 31.5.2012 v 17hod se v zasedací místnosti Lékařského domu  v Praze uskutečnilo první setkání Pracovní skupiny pro oddělení klinické farmacie ČOSKF

 Setkání se zúčastnili kolegové, kteří pracují jako kliničtí farmaceuti na různých lůžkových zařízeních v republice nebo se k této práci připravují .  Během schůzky byla projednána potřeba standardizace práce a činností farmaceuta na odděleních klinické farmacie, na kterou se bude skupina ve své další činnosti  zaměřovat. Členové skupiny také prodiskutovali možnost vzájemného sdílení odborných znalostí a zkušeností.

Další schůzka pracovní skupiny se uskuteční 6.10.2012 ve 13:00hod (místo bude upřesněno). Setkání je nadále otevřeno všem členům společnosti se zájmem o danou problematiku a práci ve skupině.