Novinky

Pozvánka k účasti na 2.kongresu ČOSKF

Pozvánka k účasti na 2.kongresu ČOSKF

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

přijměte prosím srdečné pozvání k účasti na 2. KONGRESU ČESKÉ ODBORNÉ SPOLEČNOSTI KLINICKÉ FARMACIE, který se bude konat ve dnech 5. – 6. října 2012 v Praze, v hotelu Olympik Artemis.

2. kongresem naší společnosti pokračujeme v tradici každoročních setkávání klinických farmaceutů pod záštitou ČLS JEP.

Tématicky je 2. kongres ČOSKF zaměřen na klinickofarmaceutickou péči v paliativní medicíně, především u onkologických pacientů.

Akce je určena pro klinické farmaceuty a lékárníky se zájmem o klinickou farmacii, vítaní jsou i účastníci z řad lékařů.

Mezi pozvanými řečníky jsou vedoucí osobnosti české klinické farmacie, paliativní medicíny a onkologie.

Věříme, že Vás naše další setkání osloví stejně jako první kongres.

Těšíme se na setkání s Vámi jako přednášejícími nebo účastníky.

 

Za organizační výbor

Mgr. Jana Gregorová, prezidentka kongresu
PharmDr. Irena Netíková, Ph.D., vědecká sekretářka kongresu