Novinky

Ocenění ČLS JEP pro předsedkyni a členy ČOSKF

Ocenění ČLS JEP pro předsedkyni a členy ČOSKF

 V průběhu 50. Evropského kongresu ESCP, který se konal v Praze ve dnech 18. - 21. 10. 2022, bylo slavnostně uděleno významné ocenění České lékařské společnosti JEP:

  • PharmDr. Janě Gregorové, Ph.D. - za prosazení hrazených výkonů klinických farmaceutů v akutní a ambulantní péči, za významný přínos k rozvoji oboru a za rozvoj akreditovaných pracovišť klinické farmacie v ČR,
  • doc. PharmDr. Daniele Fialové, Ph.D. - za rozvoj UCKF (Univerzitní centrum klinické farmacie), podporu pregraduální, předatestační i postgraduální výuky v oboru Klinická farmacie a rozvoj mezinárodních projektů v klinické farmacii,
  • PharmDr. Miladě Halačové, Ph.D. - za významné praktické projekty a politická jednání, která napomohla prosazení výkonů klinických farmaceutů v ambulantní péči a za podporu rozvoje akreditovaných pracovišť klinické farmacie v ČR).

 

Gratulujeme a věříme, že ocenění přinese povzbuzení k další práci. 

escp jg

escp MH

escp df