Novinky

Nový vzdělávací program!!!

Nový vzdělávací program!!!

Neděle 1. března 2015 se stala dalším významným dnem pro klinickou farmacii – byl vydán nový specializační vzdělávací program oboru Klinická farmacie.

Původní vzdělávací program byl platný od roku 2005, inovace tedy byla více než zasloužená. 

Vydání nového vzdělávacího programu oboru Klinická farmacie bylo akceptováno ze všech stran, i ze strany MZ ČR, ale pouze při zachování společného základu. 

Proto naplnění jednoho z našich záměrů - umožnit školencům zařadit se do specializovaného výcviku v klinické farmacii buď po absolvování společného základu, nebo bez absolvování tohoto základu – bude muset ještě nějakou dobu počkat. 

Nicméně další, v tuto chvíli důležitější, záměry, se kterými na vzdělávacím programu ČOSKF ČLS JEP začala v roce 2012 pracovat, byly naplněny: 

  1. specifikovat a aktualizovat teoretickou část vzdělávacího programu pro obor klinická farmacie; 
  2. specifikovat a aktualizovat praktické činnosti, které školenec po získání specializace musí ovládat a které jsou po něm v současné klinické praxi požadovány;
  3. specifikovat a aktualizovat kompetence klinického farmaceuta při výkonu své klinické praxe;
  4. definovat podmínky pro vznik akreditovaných pracovišť, kde by měl probíhat specializovaný výcvik, a umožnit tak vznik sítě akreditovaných pracovišť;

Program je dostupný na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR (http://www.mzcr.cz/Legislativa/dokumenty/vestnik-c3/2015_10054_3242_11.html); členům ČOSKF bude zaslán na emailové adresy.