Novinky

Nová legislativa upevňující pozici klinické farmacie

Nová legislativa upevňující pozici klinické farmacie

V březnu 2012 vešla v platnost Vyhláška o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotnických služeb č. 99 Sbírky zákonů, kde je díky úsilí ČOSKF nově nadefinováno na straně 1710 v bodě 17 zajištění dostupnosti klinického farmaceuta na lůžkových odděleních. (Celé znění ke stažení zde)

Tato vyhláška navazuje na Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování č.372/2011, kam se ČOSKF podařilo do části zákona, kde jsou vyjmenovávány druhy zdravotní péče podle účelu jejího poskytnutí, konkrétně na stránce 4733 písmeno i) včlenit klinickofarmaceutickou péči. (Celé znění ke stažení zde)