Novinky

Multidisciplinarita v ATB terapii- Kurz pro antibiotické konziliáře

Multidisciplinarita v ATB terapii- Kurz pro antibiotické konziliáře

Již druhým rokem probíhají společné vzdělávací akce Katedry mikrobiologie a Katedry infekčního lékařství IPVZ. Mezi přednášející jsou pravidelně zváni i zástupci z řad klinických farmaceutů.

Ve dnech 21. – 22. 2. 2020 se konal Kurz pro antibiotické konziliáře.

Program zde

Citace z anotace kurzu:

„Naším velkým přáním a zároveň i cílem je podpořit spolupráci mezi obory, vzájemně si předat zkušenosti, ve kterých vyniká jeden či druhý obor a pracovat na prohloubení konceptu kvalitní spolupráce mikrobiolog-infektolog-klinický farmaceut při podpoře antibiotické preskripce v rutinní nemocniční praxi. Jsme jednoznačně přesvědčeni, že v této oblasti má každý své unikátní postavení a vzájemně dokážeme přispět ke zlepšení péče o naše pacienty.“ (doc. Hrabák, dr. Štefan, dr. Trojánek)