Novinky

Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie

Metodika I: Práce na oddělení klinické farmacie

Cíl optimalizace farmakoterapie je dosažení optimálního terapeutického účinku medikace a minimalizace až eliminace rizik spojených s užíváním a/nebo podáváním léčiv.

Vypracovaná metodika předkládá popis konkrétních činností klinického farmaceuta a zároveň definuje základní terminologii pro klinickou praxi rozvíjejícího se oboru klinická farmacie.

Metodika je konsensem výboru České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, který ji doporučuje jako standard pro práci klinického farmaceuta v podmínkách českého zdravotnictví.

Dokument ke stažení naleznete zde.