Novinky

Klinický farmaceut - erudovaný odborník

Klinický farmaceut - erudovaný odborník

  • je specializován k práci spojené s jištěním bezpečné farmakoterapie, zabývá se racionalizací a usnadňováním rozhodovacích procesů ve farmakoterapii, garantuje postupy
  • přináší a třídí poznatky z oblasti farmakologie pro lékaře, v podmínkách přílivu velkého množství informací