Novinky

Klinická farmacie v paliativní medicíně

Klinická farmacie v paliativní medicíně

Poslední lednové dny 30. – 31. 1. 2014 se již třetí rok za sebou konal v Edukačním centru Domu léčby bolesti s hospicem sv. Josefa v Rajhradě u Brna certifikovaný kurz „Klinická farmacie v paliativní medicíně“.

Kurz je povinnou součástí nástavbové medicínské specializace „Paliativní medicína pro lékaře“ a je organizován Institutem pro paliativní medicínu České společnosti paliativní medicíny ČLS JEP.Hlavní náplní kurzu je racionální farmakoterapie v paliativní medicíně.

Lektorkami byly Mgr. Jana Gregorová (OKF, Nemocnice Na Bulovce) a Mgr. Irena Murínová (OKF, ÚVN Praha).

Letos se na jižní Moravu opět sjela pestrá směsice odborností ze všech koutů republiky, od praktických lékařů, po klinické onkology, neurology a další specialisty. Vyučovací dny byly koncipovány do několika bloků, ve kterých interaktivní formou byla probrána témata, jejichž dobrou a praktickou znalost lékaři nejvíce potřebují při symptomatické léčbě pacientů v terminálních stádiích nemoci, tj. léčba bolesti, léčba deprese a úzkosti, léčba delirantních stavů, léčba emeze, aj. V rámci jednotlivých bloků byl vždy vyhrazen prostor pro řešení kazuistik a práci v týmu.

Dle hodnocení a spokojenosti účastníků můžeme kurz uzavřít jako velmi vydařený a za rok se tak těšíme v Rajhradě opět naviděnou.

zapsala Mgr. Irena Murínová