Novinky

Klinická farmacie jako obor

Klinická farmacie jako obor

Klinická farmacie jako obor, dokáže spojením základních předpokladů - znalostí aplikované farmakologie a chodu klinických oddělení i ambulantní péče, zajistit účelné nastavení podmínek a vypracování standardů vedoucích k bezpečnější farmakoterapii.

Klinická farmacie je samostatný farmaceutický obor zaměřený na:

  1. aplikovanou farmakologii
  2. klinickou práci u lůžka pacienta, lékovou anamnézu pacienta
  3. klinicko – farmaceutický servis a péči o pacienty v ambulantní péči
  4. racionálnost a bezpečnost farmakoterapie na všech úrovních zdravotnického zařízení
  5. snižování nákladů spojených s farmakoterapií, klade důraz na preventabilnost řešení následků chybné farmakoterapie