Novinky

Jednání s vedením Subkatedry klinické farmacie IPVZ

Jednání s vedením Subkatedry klinické farmacie IPVZ

Dne 26.11.2013 proběhlo jednání zástupců výboru ČOSKF (Gregorová J., Maříková M., Murínová I., Netíková I.) a vedení subkatedry klinické farmacie IPVZ (Fialová D., Halačová M., Kameníková L.).

Schůzka byla iniciována ze strany výboru ČOSKF.

Hlavním tématem jednání byly podmínky a pravidla pro školence v rámci postgraduálního
specializačního vzdělávání.
Tato pravidla i se jmény školitelů by měla být do konce roku zveřejněna
na stránkách IPVZ, na webových stránkách ČOSKF ČLS JEP a Sekce klinické
farmacie ČFS ČLS JEP.