Novinky

I. Brněnský den klinické farmacie - pozvánka

I. Brněnský den klinické farmacie - pozvánka

12.2.2015 - Brno
Místo konání: Brno, Masarykův onkologický ústav

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

jménem České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP si Vás dovoluji pozvat na pracovní den: I. BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE

Pracovní den bude zaměřen pracovně-legislativně-metodologicky, důraz bude kladen na praktické předávání zkušeností, inspiraci pro další práci. Bude rozdělen do několika bloků s následujícími tématy:

1) Koncepce klinickofarmaceutické péče; představení konceptu „šedé edice“: sdílení zpracovaných materiálů (tabulek, grafů, rozhodovacích schémat).

2) Problematika vysokokoncentrovaného kalia – mýty a fakta?

3) Podání léčiv do sondy.

Více informací včetně registrace naleznete zde.

Za organizační výbor
Mgr. Jana Gregorová
PharmDr. Šárka Kozáková, MBA