Novinky

Zpráva z workshopu- Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta

Zpráva z workshopu- Hyponatremie v praxi klinického farmaceuta

Workshop ČOSKF se uskutečnil 1. 4. 2022 v Praze, a to v rámci kontinuálního vzdělávání v oboru Klinická farmacie.

S problematikou hyponatremií se lze setkat prakticky kdekoliv, proto i mezi účastníky kurzu byli kliničtí farmaceuti praktikující v nejrůznějších klinických oborech (interna, chirurgie, neurologie, ARO atd.).

V úvodu byly prezentovány 2 kazuistiky, které ve vazbě na konkrétní klinické případy připomněly potřebné teoretické základy.

Druhá část workshopu byla věnována patofyziologii a biochemickým charakteristikám vybraných klinických jednotek, které jsou s hyponatremií typicky spojeny (SIADH, CSWS, srdeční selhávání, renální insuficience).

V závěru pak byl opět formou kazuistického sdělení vysvětlen význam a praktické využití některých renálních funkčních parametrů v diferenciální diagnostice hyponatremií.

Lektoři:

PharmDr. Jana Gregorová, Ph.D., PharmDr. Simona Katrnošková, PharmDr. Alena Linhartová

ws hyponatremie foto 2.1