Novinky

Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici

Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici

Evropské statementy k zdravotním službám poskytovaným farmaceutem v nemocnici

Účelem připraveného následujícího textu je předložit dva překlady evropského dokumentu, první
připravený Sekcí nemocničních lékárníků ČFS ČLS JEP a druhý připravený Českou odbornou
společností klinické farmacie ČLS JEP, poukázat na specifika českého zdravotního systému v oblasti
zdravotních služeb poskytovaných farmaceutem v nemocnici (tj. v oblasti poskytované lékárenské
péče a klinickofarmaceutické péče v nemocnici) a upozornit na terminologii, která činí problémy při
překladu evropského dokumentu do češtiny.

 

Překlad připravený Českou odbornou společností klinické farmacie
ČLS JEP 2018