Novinky

Eliminační metody III - průzkum zájmu

Eliminační metody III - průzkum zájmu

Rádi bychom uspořádali opakování 3. workshopu v sérii Ledviny a léčiva, eliminační metody. Předtím bychom ale rádi zjistili, zda bude o tento - čistě na výpočty orientovaný - workshop zájem.

Chcete se naučit spočítat, kolik léčiva se eliminuje při CVVHDF s ultrafiltrací ... ml/h, průtokem dialyzačního roztoku ... ml/h a predilucí ... ml/h?

Hlasovat můžete do 7. 10. 2016

Série workshopů pořádaných ČOSKF na téma Ledviny a léčiva, eliminační metody byla zahájena v březnu 2014.

1. workshop byl zaměřen na přehled eliminačních metod, druhy dialyzačních roztoků a peritoneální dialýzu a její praktické ukázky

2. workshop proběhl v červnu 2015, zaměřen byl na zopakování poznatků z minulého workshopu a na teoretický úvod managementu farmakoterapie u pacientů na eliminační metodě; zařazena byla praktická ukázka intermitentních eliminačních metod

3. workshop proběhl v lednu 2016, zaměřen byl ryze prakticky: výpočty dávek léčiv u pacientů s konkrétními parametry kontinuální eliminační metody; praktické předvedení intermitentní eliminační metody

4. workshop je plánován na leden 2017 a je přednostně určen absolventům 3. workshopu.

více se také dozvíte v sekci proběhlých akcí nebo v plánu vzdělávacích akcí na rok 2017