Novinky

ČOSKF ČLS JEP na X. Celostátní konferenci paliativní medicíny

ČOSKF ČLS JEP na X. Celostátní konferenci paliativní medicíny

 

Ve dnech 5. – 6. října 2018 se v Praze uskutečnila X. výroční celostátní konference
paliativní medicíny.


Kolegyně PharmDr. Jana Gregorova? a PharmDr. Irena Murínová byly vyzvány, aby sestavily
workshop na téma „Nejčastější chyby v medikacích - pohled klinického farmaceuta“.


Workshop byl zaměřen na skupinu benzodiazepinů. Byly představeny rozdíly mezi
jednotlivými molekulami. Diskutována byla jejich různorodá farmakodynamika i
farmakokinetika, v příspěvku byly řešeny kazuistiky.

 

 

 

Photo: Ahou Public Relations / Event: X. Celostátní Konference Paliativní
Péče