Novinky

ČOSKF na konferenci SAK 2017

ČOSKF na konferenci SAK 2017

Česká odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP (ČOSKF) aktivně přispěla k programu 9.  konference Spojené akreditační komise - „Výzvy pro kvalitu ve zdravotnictví 2017“, která proběhla 12. června 2017 v Praze.

Přednáška s názvem Standardizace klinickofarmaceutické péče ve zdravotnických zařízeních lůžkové péče (PharmDr. Jana Gregorová) seznámila účastníky konference se zásadními kroky, které bylo třeba učinit pro úspěšnou implementaci této péče do zdravotnického systému ČR.

Poster autorek Mgr. Ireny Murínové a PharmDr. Aleny Linhartové upozornil na existenci a činnost dvou pracovních skupin společnosti – jednak na Pracovní skupinu pro podávání léčiv sondou a dále na Pracovní skupinu pro ředění a podávání léčiv.