Novinky

ČOSKF na Colours of sepsis

ČOSKF na Colours of sepsis

Klinická farmacie na 26. Colours of Sepsis

Ve dnech 22.-26.1. 2024 se v Ostravě uskutečnil 26. ročník Colours of Sepsis, festivalu intenzivní medicíny.

Tato již tradiční akce patří mezi největší svého druhu v České republice a je určena pro zdravotníky, kteří se zabývají intenzivní péčí na různých pozicích a v různých klinických oborech. Rok od roku sílí také účast klinických farmaceutů, včetně účasti aktivní.

Příležitost podílet se na odborném programu dostala klinická farmacie prostřednictvím ČOSKF již počtvrté v řadě, přitom letos poprvé formou celého 4hodinového bloku v hlavním přednáškovém sále. Nosné téma Farmakokinetika léčiv a její změny u pacientů v intenzivní péči bylo tentokrát zvoleno a zpracováno na přání předsedy organizačního výboru kongresu, MUDr. R. Kuly, CSc. Série přehledových i kazuistických sdělení představila nejen vybrané klinické situace, ve kterých ke změnám farmakokinetiky léčiv dochází, podstatu a důsledky těchto změn, ale také roli klinického farmaceuta při jejich identifikaci, řešení a zejména prevenci.

Je skvělé, že přibývá případů, kdy na možnost spolupráce s klinickým farmaceutem poukazují ve svých sděleních i sami lékaři.

V rámci bloku Klinická farmacie v intenzivní péči: Farmakokinetika léčiv a její změny u pacientů v intenzivní péči byly prezentovány následující příspěvky:

  • Linhartová A: Levetiracetam u renální insuficience (kazuistika)
  • Linhartová A: Vankomycin u glomerulární hyperfiltrace (kazuistika)
  • Gregorová J: Léčiva a jejich clearance u RRT
  • Brezinová B: Kolistin u CVVHD (kazuistika)
  • Dvořáčková E: Léčiva u plazmaferézy
  • Gregorová J: Midazolam v terénu lékové interakce s flukonazolem (kazuistika)
  • Gregorová J, Linhartová A: Antibiotika a nasycovací dávky v úvodu terapie (moderovaná diskuze)

Úplný program kongresu je k dispozici zde:

https://coloursofsepsis.cz/program/hlavni-program/