Novinky

Cíle České odborné společnosti klinické farmacie

Cíle České odborné společnosti klinické farmacie

  1. garantovat koordinovaný rozvoj klinické farmacie v ČR s důrazem na kvalitu svých odborníků
  2. garantovat standardy a metodiku práce klinického farmaceuta
  3. garantovat, aby práci na klinických odděleních nad lékovými anamnézami vykonával odborník se specializovanou způsobilostí v oboru klinická farmacie
  4. postupný rozvoj samostatných oddělení klinické farmacie