Novinky

Blok ČOSKF ČLS JEP na kongresu České internistické společnosti ČLS JEP

Blok ČOSKF ČLS JEP na kongresu České internistické společnosti ČLS JEP

 

Ve dnech 29. 10. – 1. 11. 2017 se v prostorách Kongresového centra Praha konal již XXIV. kongres ČIS ČLS JEP. Akce byla pořádána ve spolupráci s dalšími odbornými společnostmi a s Interní sekcí České asociace sester. Viz program kongresu

 
Blok ČOSKF ČLS JEP byl letos věnován racionální terapii antibiotik a publiku byla prezentována následující sdělení:

Gregorová J., Kontinuální infuze antibiotik - kdy a proč?
Murínová I., Dávkování vankomycinu u obézního pacienta v sepsi
Linhartová A., Ceftazidim a intermitentní hemodialýza
Langmaierová K., Interakce antibiotik 

V sesterské sekci dále zazněly dva příspěvky s informacemi o aktivitách pracovních skupin ČOSKF - PS pro podání léčiv sondou a PS pro ředění a podávání léčiv:

Linhartová A., Podávání léčiv sondou
Murínová I., Parenterálně aplikované léčivé přípravky - správné ředění a podávání

Příští XXV. ročník kongresu ČIS se uskuteční 19. – 22. 9. 2018, tentokráte v areálu Brněnského výstaviště.