Novinky

Aktuální informace

Aktuální informace

V. Jarní konference nemocničních lékárníků

Ve dnech 22. a 23. května 2015 se v Jihlavě uskutečnila V. Jarní konference nemocničních lékárníků, kde byl mimo jiné diskutován i výkon klinického farmaceuta – aktuální stav a další vize. Mgr. Jana Gregorová sem byla pozvána, aby přiblížila činnosti klinického farmaceuta.

Setkání výborů ČOSKF a Sekce klinické farmacie

Na pondělí 1. června 2015 je naplánováno setkání výboru ČOSKF a výboru Sekce klinické farmacie. Diskutovány budou možnosti spolupráce.

Schůzka v předsedou ČFS

V pátek 5. června 2015 proběhne schůzka s Prof. PharmDr. Martinem Doležalem, Ph.D., předsedou výboru ČFS ČLS JEP.