Novinky

Akce plánované na rok 2016

Akce plánované na rok 2016

Vážené kolegyně,
vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat o akcích ČOSKF plánovaných na rok 2016.

 • II. Brněnský den klinické farmacie
  11. 2. 2016, Brno
 • workshop Ledviny a léčiva, eliminační metody III
  leden 2016, Praha
 • workshop Antidiabetika v praxi klinického farmaceuta 
  10. 5. 2016, Praha
 • workshop Acidobazická rovnováha pro klinického farmaceuta III
  10. 6. 2016, Praha
 • 6. kongres ČOSKF ČLS JEP
  7. – 8. 10. 2016, Praha

Dále bychom rádi zachovali blok klinické farmacie v programech akcí dalších odborných společností:

 • XL. Brněnské onkologické dny 
  27. – 29. 4. 2016, Brno
 • XXII. Kongres České internistické společnosti

Zároveň bychom rádi upozornili na sledování akcí pořádaných Subkatedrou klinické farmacie IPVZ.