Novinky

Akce plánované na rok 2015

Akce plánované na rok 2015

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolujeme si vás informovat o akcích ČOSKF plánovaných na rok 2015.

Brněnský den klinické farmacie 12. 2. 2015, Brno

Workshop Hypolipidemika v praxi klinického farmaceuta 12. 5. 2015, Praha

Workshop Kontinuální eliminační metody 12. 6. 2015, Praha

5. kongres ČOSKF ČLS JEP
17. – 18. 9. 2015, Praha

Dále bychom rádi založili, nebo zachovali blok klinické farmacie v programech akcí dalších odborných společností:

Pařízkovy dny
5. – 6. 3. 2015, Ostrava

Brněnské onkologické dny
8. – 10. 4. 2015, Brno

Kongres České internistické společnosti
22. – 25. listopad 2015, Praha

Zároveň bychom rádi upozornili na sledování akcí pořádaných Subkatedrou klinické farmacie IPVZ.