Novinky

42. Brněnské onkologické dny - zpráva

42. Brněnské onkologické dny - zpráva

Ve čtvrtek 17. května 2018 proběhl v rámci 42. Brněnských onkologických dnů workshop České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP. Aktuálním tématem tradičně pořádaného dopoledního bloku byly interakce a nežádoucí účinky vybraných léčiv onkologické terapie.

Program bloku ke shlédnutí zde Brněnské onkologické dny- workshop ČOSKF ČLS JEP

Za organizační výbor

PharmDr. Jana Gregorová

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA