Novinky

15. lékárnický kongres s mezinárodní účastí na téma „Management farmakoterapie pacienta“

15. lékárnický kongres s mezinárodní účastí na téma „Management farmakoterapie pacienta“

Dne 18. října proběhl na Slovensku v Žilině 15. lékárnický kongres s mezinárodní účastí na téma „Management farmakoterapie pacienta“.

V prvním bloku odborných přednášek zaznělo také sdělení Mgr. Jany Gregorové s názvem Postavení klinického farmaceuta v České republice. Popsala zde dosavadní vývoj klinické farmacie v ČR, zdůraznila význam národních specifik zdravotních systémů. Jako předsedkyně České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP představila slovenským kolegům aktuálně vydanou Koncepci klinickofarmaceutické péče.