Newsletter

Newsletter 02/2023

Newsletter 02/2023

Vážené kolegyně a vážení kolegové,

 

vyrocni zprava pic

zásadními událostmi uplynulého čtvrtletí bylo zveřejnění výroční zprávy ČOSKF s přehledem aktivit společnosti v roce 2022 https://www.coskf.cz/vyrocni-zpravy/zprava-coskf-za-rok-2022 a červnový sněm APOKF, který byl prvním setkáním vedoucích oddělení a pracovišť klinické farmacie sdružených v rámci této asociace (podrobně na APOKF.CZ – Asociace pracovišť a oddělení klinické farmacie, z.s.). Cílem APOKF je prohlubovat spolupráci mezi poskytovateli klinickofarmaceutické péče napříč zdravotnickými zařízeními v ČR a upevňovat pozici klinických farmaceutů a tím také pomáhat naplňovat vize odborné společnosti.


Zprávy z proběhlých akcí

V rámci celoživotního vzdělávání byly pod záštitou ČOSKF realizovány celkem 4 workshopy: dubnový workshop byl věnován hyponatremii https://www.coskf.cz/odborne-akce/workshop-hyponatremie-v-praxi-klinickeho-farmaceuta-2, květen patřil intermitentní dialýze https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-workshopu-ledviny-a-leciva-eliminacni-metody-i a v červnu byly uspořádány 2 akce věnované chirurgické problematice https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-workshopu-klinicka-farmacie-v-chirurgii-ii a antibiotikům https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-workshopu-antibiotika-v-praxi-klinickeho-farmaceuta.

 

BAF pic

V dubnu se ČOSKF zúčastnila Veletrhu bioanalytiky a farmacie https://www.coskf.cz/novinky/zprava-z-veletrhu-bioanalytiky-a-farmacie-2, pořádaného Spolkem českých studentů farmacie při FaF UK, kde dostala již potřetí příležitost prezentovat obor Klinická farmacie.

Dvě z pracovních skupin ČOSKF, konkrétně PS pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře a PS pro farmakoterapii obézních pacientů, přednesly svá sdělení na XVII. Jarní interaktivní konferenci Společnosti všeobecného lékařství konané v květnu v Praze https://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-kf-pl/zpravy-z-pracovni-skupiny-amb-kf-pl/jarni-interaktivni-konference-spolecnosti-vseobecneho-lekarstvi.

PS pro ambulantní klinickofarmaceutickou péči pro praktické lékaře se aktivně zúčastnila rovněž další květnové akce Společnosti všeobecného lékařství, a to Víkendové vzdělávací konference v Ústí nad Labem https://www.coskf.cz/pracovni-skupiny/pracovni-skupina-kf-pl/zpravy-z-pracovni-skupiny-amb-kf-pl/zprava-z-vikendove-vzdelavaci-konference-svl-csl-jep.

 

Pozvánka na akce

Co nejsrdečněji Vás zveme na 12. kongres ČOSKF, který se uskuteční 5.-7. října v Praze.

Ostatní

Upřímně gratulujeme k úspěšnému složení atestační zkoušky novým klinickým farmaceutům: PharmDr. Lence Adámkové, Ph.D., PharmDr. Janě Fluksové, Mgr. Karlovi Hrnčiarikovi, Mgr. Ivaně Körberové, PharmDr. Tereze Žeravíkové.