Aktuality

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v intenzivní medicíně IV

Zpráva z workshopu Klinická farmacie v intenzivní medicíně IV

V pátek 17. září 2021 proběhl v Plzni další ze série workshopů věnovaných problematice klinické farmacie v intenzivní péči. Stejně jako loni byla i letos hlavním tématem tekutinová terapie.

V úvodu se PharmDr. Gregorová, Ph.D. (FN Bulovka) věnovala složení balancovaných roztoků a porovnala jejich vlastnosti se zaměřením na obsah chloridů. V této souvislosti zmínila roli chloridů v patofyziologii a regulačních mechanizmech organizmu. Logickou součástí přednášky byla volba konkrétního balancovaného roztoku v různých klinických situacích. V následujícím sdělení rozebral PharmDr. Bauer (FN Bulovka) otázku nosných roztoků parenterálních léčiv. Nosné roztoky velmi často tvoří významný podíl tekutin podaných pacientovi – složení roztoku a jeho objem jsou proto podstatnými proměnnými, kterým je třeba věnovat pozornost. V navazujících kazuistikách Mgr. Brezinová, Ph.D. (FN Plzeň) názorně kalkulovala celkový objem tekutin, které byly podány jako nosné roztoky, a poukázala na možnosti jejich restrikce tam, kde to vyžadoval klinický stav pacienta.

V odpoledním bloku byla prezentována další kazuistická sdělení vztahující se k použití balancovaných roztoků, a to jednak u pacienta s metabolickou alkalózou (PharmDr. Gregorová, Ph.D., FN Bulovka), jednak u pacienta s rhabdomyolýzou (PharmDr. Linhartová, FTN). Klinický komentář lékaře-intenzivisty zajistil v obou případech MUDr. Kletečka (FN Plzeň).

Nově získané poznatky si účastníci mohli prověřit v závěrečném kvízu.