Aktuality

Sběr dat pro UZIS za rok 2023

Sběr dat pro UZIS za rok 2023

Vážení kolegové,

Blíží se každoroční sběr dat pro statistická hodnocení UZIS.

Před zahájením sběru (koncem února 2024) obdrží všichni poskytovatelé podrobné informace prostřednictvím datové schránky nebo zaslaného e-mailu - informace obdrží pravděpodobně oddělení controllingu zdravotnického zařízení.

Termín sběru výkazů za rok 2023 je 2. 5. 2024.

S oddělením controllingu se také domluvte, jaké podklady pro ně máte připravit, či zda budete výkaz po zřízení přístupu do Centrálního úložiště výkazů za oddělení odesílat sami.

Jak jsme avizovali v Aktualitách 2023, struktura výkazu i nápověda doznala změn, obsahuje i výpočtové řádky.

Pro správný výpočet jsou potřeba správná čísla a proto znovu opakuji - bude nutné se spojit s oddělením controllingu vašeho zdravotnického zařízení.

Našeho oboru se týká ambulantní výkaz A007 - viz zde včetně nápovědy (přikládám v příloze - A007_23 a A007_help_23).