Aktuality

Evropští farmaceuti složili slib

Evropští farmaceuti složili slib

Dne 12. října 2021 se v Bruselu uskutečnilo v přítomnosti zástupců Evropského parlamentu oficiální představení společné etické deklarace klinických farmaceutů a nemocničních lékárníků, zastoupených Evropskou asociací nemocničních lékárníků (EAHP) a Evropskou společností klinické farmacie (ESCP) „Oath to Society“. V tiskové zprávě, která je uvedena na stránkách obou zmíněných odborných společností, vedle sebe stojí klinický farmaceut a nemocniční lékárník jako dvě odlišné profese, které jsou ve všech případech uváděny jako „clinical pharmacists and hospital pharmacists“. Je tedy zřejmé, že klinická farmacie je i v kontextu Evropy chápána jako obor nezávislý na nemocničním lékárenství.

„EAHP-ESCP Oath to Society“ je slib pacientům a kolegům zdravotníkům, který má vést farmaceuty k dodržování nejvyšších etických a profesních standardů a především se jedná o dokument seznamující širokou veřejnost se skutečností, že farmaceuti pracují v rámci multidisciplinárních týmů v pozicích různých specialistů, snaží se napomoci časné detekci onemocnění, podporují zdravý životní styl a v neposlední řadě se řídí principy medicíny založené na důkazech.

Plné znění v anglickém jazyce.

Tento dokument není právně závazný, nicméně má být morálním apelem na všechny farmaceuty a připomenutím pro širokou veřejnost, že role farmaceutů je daleko širší, než jak bývá laiky vnímána.

Odkaz na tiskovou zprávu na stránkách ESCP

Odkaz na tiskovou zprávu na stránkách EAHP

ESCP-Evropská společnost klinické farmacie rozvíjí v posledních letech intenzivní spolupráci na úrovni Evropy s mnoha odbornými společnostmi, např. s Evropskou kardiologickou společností, s Evropskou společností klinické mikrobiologie a infekčních onemocnění, s FIP- International Pharmaceutical Federation a dalšími společnostmi. Cílem ESCP je podporovat rozvoj klinické farmacie, uplatnění klinických farmaceutů jako odborníků v různých prostředích zdravotní péče a posilovat interdisciplinární spolupráci klinických farmaceutů s dalšími zdravotnickými pracovníky (lékaři, farmaceuty dalších odborností, sestrami, farmaceutickými asistenty a dalšími pracovníky ve zdravotnictví).